Ποια λειαντικά είναι κατάλληλα για το τρίψιμό μας+

Ποια λειαντικά είναι κατάλληλα για το τρίψιμό μας